Válogatott  irodalom  -  Selected  Literature                                                                              Előszó        - Preface
         

                                                                                                  
          MAGYARORSZÁG NEMKARSZTOS BARLANGJAINAK                                                          KATASZTERE
                          (tartalmazva néhány ausztriai és szlovákiai országhatár közeli területet)
 
A LIST  OF THE NON- KARSTIC CAVES IN HUNGARY
(including some border regions in Austria and Slovakia)
           
 
  

                                                                                                                                                             Térképes közelítés - Map approach                                                                                                                                                          Táblázatos közelítés -Tabular approach   
  Szerkesztők (Edited by): Esterhás  István  és  (and ) Dr. Szentes  György  2015.