vissza   a nyitó laphoz   return to the Homepage

                                                                                 az Országos ÁttekintőTérképhez                             a területek táblázatához
                                                                                   to the Index Map ofHungary                                  tothe Table of the  Regions

VÁLOGATOTT IRODALOM - SELECTED LITERATURE

ALMÁDY Z. (1988): A tatai Kálvária-domb és környékének   karsztjelenségei Karszt és Barlang    I. füzet, Budapest  p. 3-14

BARTALOS Gy. (1891): Egervidéki "kaptárkövek" és barlangok – Archeológiai Értesítő  XI. köt. Budapest        p. 140-141.

BERTALAN K. (1958): Magyarország nem karsztos eredetű barlangjai – Karszt és Barlangkutatási Tájékoztató (jan-jún),  Budapest p.13-21.

CHOLNOKY J. (1931): Tihany, morfológiai megfigyelések -Matematikai és Természettudományi É rtesítő 48. Köt. Füzet, Budapest p. 225- 227

CSEMEGI J. (1946-48): A tihanyi barlanglakások - Archeológiai Értesítő, Budapest, p. 396-405

DÉNES Gy. (1975): A Peskő helynév és a  tarnaleleszi Peskő barlangjai  -   Karszt és Barlang I-II. füzet,    Budapest  p. 25-28

DÉNES Gy. (1996): A Pest-hegyi Arany-barlang - Proceedings of 6 th International Symposium on Pseudokarst, Galyatető  p. 117-135

DÉNES-ESZTERHÁS-GÖNCZÖL-TINN (1998): A Bükk-vidék nemkarsztos  barlangjai- kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT   és a BI adattárában, Budapest  p. 115-270

DÖMÖTÖR S. (1937): A kenesei "Tatárlikak" - Fáklya V. évf. 4. Szám, Budapest p. 10-11

ERDÉLYI I. (1971): Pomáz - Holdvilágárok - Archeológiai Értesítő 98. Évfolyam, Budapest p. 85-91

ESZTERHÁS I. (1983): A Bakony barlangjai - in Mészáros: Bakony, Balaton-felvidék - Medicina Könyvkiadó, Budapest    p. 45-71

ESZTERHÁS I. (1984): Lista a Bakony barlangjairól - Folia musei historico-naturalis Bakonyiensis, Zirc p. 13-30

ESZTERHÁS I. (1985): A Kapolcsi Pokol-lik - Folia musei historico-naturalis Bakonyiensis, Zirc p. 39-42

ESZTERHÁS I. (1986): A Pulai-bazaltbarlang és környéke - Karsztés Barlang I. füzet, Budapest p. 23-32

ESZTERHÁS I. (1987): A Bakony bazaltbarlangjai - Föld és Ég 22.Évf. 12.sz. Budapest p. 360-364

ESZTERHÁS I. (1987): A Tihanyi-félsziget barlangkatasztere - A Bakony  Természettudományi Kutatásának eredményei 18. Köt.Zirc  p. 1-84

ESZTERHÁS I. (1988): Adatok a Cserhát nemekarsztos barlangjainak   ismeretéhez - kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az   MKBT és a  BI adattárában, Budapest

ESZTERHÁS I. (1988): A Tátika bazaltbarlangjai - Folia musei historico-naturalis Bakonyiensis 7. szám, Zirc         p. 13-22

ESZTERHÁS I. (1988): A Kovácsi-hegy bazaltbarlnagjai - Folia musei   historico-naturalis Bakonyiensis 7. szám, Zirc p. 23-34

ESZTERHÁS I. (1988): A magyarországi bazaltbarlangok kutatásának eredményei - Karszt és Barlang I. füzet, Budapest   p.15-20

ESZTERHÁS I. (1991): A Medves - Ajnácsk ői-hegység barlangjai – kézirat a szerz ő tulajdonában, Isztimér

ESZTERHÁS I. (1994): A Szalánci-hegység barlangjai - kézirat a  Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában,  Budapest  p. 137-178

ESZTERHÁS I. (1994): A Velencei-hegység barlangjai - kézirat a   VulkánszpeleológiaiKollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában,   Budapest   p. 62-89

ESZTERHÁS I. (1994): A Pokol-lik - Lychnis, A Vulkánszpeleológiai Kollektíva kiadványa, Kapolcs p. 28-35

ESZTERHÁS I. (1996): Höhlen des Mátras - Proceedings of 6th   International Symposium on Pseudokarst, Galyatet ő p. 175-182

ESZTERHÁS I. (1998): A Jakab-hegy barlangjai - kézirat a   Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a  BI   adattárában,  Budapest   p. 83-102

ESZTERHÁS I. (1999): Kiegészítés a Cserhát nemkarsztos  barlangjainak ismeretéhez - kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében  az MKBT és a BI adattárában, Budapest

ESZTERHÁS I. (1999): A Kőszegi-hegység   barlangjai - A Berzsenyi Dániel Főiskola Tudományos Közleményei (XII.   Természettudományok),   Szombathely p. 97-127

ESZTERHÁS I. (2000): Magyarország nemkarsztos barlangjainak listája -   kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvébenaz MKBT és a BI   adattárában,  Budapest p. 249-285

ESZTERHÁS I. (2002): A Kemenesalja barlangjai - kézirat a   Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 237-244

ESZTERHÁS I. (2002): Pszeudokarsztjelenségek a Sajó-medence peremhegységeiben - kézirat a VulkánszpeleológiaiKollektíva Évkönyvében  az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 280-285

ESZTERHÁS I. (2003): A Szilvás-k ő barlangi atlasza - A Vulkánszpeleológiai Kollektíva (második átdolgozott) kiadványa, Isztimér p. 1-40

ESZTERHÁS I. (2003): A Vajdavár-vidék barlangjai- kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében azMKBT és a BI adattárában,  Budapest p. 71-151

ESZTERHÁS I. (2005): Barlangok az egykori „Confinia Batthyániána Esterháziána" vidékén Karszt és Barlang, Budapest  p. 63-78

ESZTERHÁS I. (2003): Csörgő-l yuk – in Székely: Magyarország fokozottan védett barlangjai Mezőgazda Kiadó, Budapest  p. 229-231

ESZTERHÁS I. (2005): Homokkőbarlangok   képződésének magyarországi példái – proceedings Karsztfejlődés X.   Konferencia, kiadta a  Berzsenyi Dániel Főiskola   Természetföldrajzi Tanszéke, Szombathely p. 319-335

ESZTERHÁS I. (2005): Felszíni denudációs formák és   gyapjúzsákbarlangok a Velencei-egységben proceedings Karsztfejlődés XI.   Konferencia, kiadta a Berzsenyi Dániel F őiskola   Természetföldrajzi Tanszéke,  Szombathely              p. 195-218

ESZTERHÁS I. (2006): A szentkúti Betyár-barlang – proceedings   Karsztfejlődés XII. Konferencia,    kiadta a Berzsenyi Dániel F őiskola  Természetföldrajzi Tanszéke, Szombathely p. 331-347

ESZTERHÁS I. (2006): A Soproni-hegység barlangjai – kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 56-94

ESZTERHÁS I. (2007): A szentkúti Betyár-barlang, a legendák földjén Hegyisport és Turista Magazin (III. évf. 4.sz.), Budapest  p. 18-19

ESZTERHÁS I. ( 2008): Examples for genesis ofthe sandstone caves in Hungary Nature Conservation, Kraków p. 13- 21

ESZTERHÁS I. (2008): Mondák és elbeszélések a Vajdavár barlangjáról / Sagen und Erzälungenvon der Höhle der Woiwodeburg, proceeding of  the „ALCADI '06" Konference, Budapest p. 23-32

ESZTERHÁS I. (2009): Oberflächliche Denudationformen und Wollsackhöhlen im Granit des Velencei-Gebirges (Ungarn)  Cadernos Laboration   Xeolóxico de Laxe N°34, A Coruña p. 27-41

ESZTERHÁS I. (2009): Mittelalterliche Höhlenmünster in Ungarn proceedings of the 10th Internationale Symposium on  Pseudokarst, Gorizia p. 87-94

ESZTERHÁS I. (2010): A Tokaji-hegység barlangtani vázlata kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 38-63

ESZTERHÁS I. (2010): Barlangok a Mátrában – in A Mátrai Tájvédelmi Körzet, Heves és Nógrád határán a Bükki Nemzeti Park kiadványa, Eger p.107-114

ESZTERHÁS I. (2010): Magyarország nemkarsztos barlangjai (lista a 2010. évi adatok szerint) kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 157-201

ESZTERHÁS - FERENCZI - MOCSÁRI (1999): A Tokaji-hegység barlangjai IV. rész - kézirat a Vulkánszpeleológiai  ollektíva Évkönyvében  az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 138-206

ESZTERHÁS – FERENCZI (2004): A Tokaji-hegység barlangjai V. Rész kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 65-117

ESZTERHÁS – SZABÓ G. (2005): A Bükk-vidék nemkarsztos barlangjai II. rész kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyve az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 74-137

ESZTERHÁS - GÖNCZÖL -SZABÓ - SZARKA - SZILVAY(1992): A Tokaji-hegység barlangjai I. rész - kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapes tp. 100-338

ESZTERHÁS - GÖNCZÖL - GYURMAN - SCHÄFER - SZABLYÁR - SZABÓ - SZARKA -   SZÁSZ (1993): A Tokaji-hegység  barlangjai  II. rész - kézirat a   Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában,   Budapest p. 125-308

ESZTERHÁS - GÖNCZÖL -SÁRKÖZI - SZARKA - SZILVAY (1994): A   Tokaji-hegység barlangjai III. rész - kézirat a Vulkánszpeleológiai  Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 90-136

ESZTERHÁS - GÖNCZÖL - GYURMAN - NÉMETH - SZILVAY- TINN (1995): A Börzsöny barlangjai - kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 91-221

ESZTERHÁS - GÖNCZÖL - SZENTI (1997). A Visegrádi-hegység barlangjai II. rész - kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében  az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 109-232

ESZTERHÁS - SZABÓ - SZILVAY - TINN (1996). A Visegrádi-hegység   barlangjai I. rész - kézirat a Vulkánszpeleológiai  Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 50-152

ESZTERHÁS – SZENTES (2009): Overview of the non-karst caves in  Hungary proceedings of the 15th International Congress of Speleology  (3.Vol.), Kerrville p. 1474-1480

ESZTERHÁS – SZENTES (2010): Geological sketch and the caves of the   Mátra Mountains I n Hungary proceedings of the 10th International  Symposium on Pseudokarst, Gorizia p. 27-42

ESZTERHÁS – SZENTES (2010): Caves Formed in the Volcanic Rocks of Hungary (Part I-II.) proceedings of the 14th International Symposium on Volcanspeleology, Undara p. 139-196

FERENCZI B. (1999). Kiegészítés a Börzsöny barlangkataszteréhez - kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az  MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 235-260

GAÁL – ESZTERHÁS – HORVÁTH (2007): Barlangok in Karancs-Medves és a  Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet,  Nógrád és Gömör határán  a Bükki Nemzeti Park kiadványa, Eger p.78-90

HOFFER A. (1943): A Tihanyi-félsziget vulkáni képződményei - Földtani Közlöny 73. köt. Budapestp. 400-428

JÁMBOR Á. (1964): Nemkarsztos barlangüregek a Jakab-hegyen - Karszt és Barlang II. füzet, Budapest       p.56-58

JUHÁSZ M. (1982): Jelentés - MKBT  Beszámoló,  Budapest p. 178-193

KADIč O. (1952): A Kárpát-medence barlangjai I. kötet- kézirat a MÁFI-ban, Budapest

KEREKES J. (1937) : Az ürömi Ezüsthegyi barlang - Barlangvilág VII. évf. Budapest p. 23

KORDOS L. (1970): A Kevély-csoport barlangjainak katasztere - kézirat a Szpeleológia Barlangkutató Csoport Évi Jelentése az MKBT adattárában, Budapest p. 280-285

KORDOS L. (1984): Magyarország barlangjai - Gondolat kiadó, Budapest p. 285-309

KUCHTA Gy. (1962): A legyesbényei Fuló-hegy barlangjai - Borsodi   Földrajzi Évkönyv III-IV. évf., Miskolc    p. 150-156

LEÉL-ÖSSY S. (1957.): A Budai -hegység barlangjai - Földrajzi Értesítő VI. évf. 2. Füzet Budapest p. 165-169

MARGITTAY R. (1942): A Balatonvidék barlangjai - Balatoni Kurir jul. 23. p. 1 jul 30 p. 2-3

MOCSÁRY A.(1826): Nemes Nógrád Vármegyének Históriái, Geográphiai és Statisztikai Esmertetése - Petroczai Trottner Mátyás betüivel, Pest I. köt, p. 226-227, 257 III. köt p. 19

MEDNYÁNSZKY M. (2009): Magyarországi barlanglakások – TERC   Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Budapest  p. 1-190

OZORAY Gy. (1962): The genesis of non-karstic natural cavities as elucidated by Hungarian Examples - Karszt és Barlangkutatás II. köt. Budapest p. 127-136

PAVUZA, R. (2008): Újabban feldolgozott barlangok és tárók a Kőszegi-hegység osztrák oldalán – kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva    Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 106-125

PESTHY F. (1864): Magyarország helynevei - kézirat az Országos Széchenyi Könyvtárban, Budapest (Nógrád fol 79. Somogy fol. 186, 190. Vas fol. 222. Veszprém fol. 207. Zala fol 247. Zemplén fol. 323.)

PRAKFALVI P. (2009): Nógrádszakál melletti falenyomatüregek – kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 83-98

PRAKFALVI P. (2009): Az erdőkürti Praki-barlang kutatástörténete és genetikája – kézirat a Cholnoky Jenő Karszt-és Barlangkutatási Pályázatra, Budapest

PRAKFALVI P. (2010): A nógrádszakáli fatörzslenyomat-barlangok kutatástörténete, földtana és genetikája – kézirat a  Cholniky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatra, Budapest

RÓNAKI L. (1981): Karsztobjektumok és egyéb barlangok 1981. évi kataszterezése - kézirat a Mecseki Karsztkutató Csoport évi jelentésében, Pécs

RÓNAKI L. (2003): A Tatár-lyukjak felderítése Kishajmáson – kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 181-196

RÓNAKI - GÁBOR (2002): A dunaszekcs ői  Tatár-lyuk feltárása - kézirat a Mecseki    Karsztkutató Csoport évi   jelentésében, Pécs

RÓNAKI – GÁBOR O. (2002-2003): A Töröklyuk  feltárása Dunaszekcsőn   –Karszt és Barlang, Budapest      p. 55-58

SZENTES Gy. (1971): Caves formed in volcanic rocks of Hungary -   Karszt és Barlangkutatás VI. köt. Budapest  p. 117-129

SZÉKELY A. (1953): Az ágasvári Csörg őlyuk barlang - Földrajzi Értesítő II. évf. 1. Füzet, Budapest p. 114-124

TARSOLY P.(2010): Gyapjúzsákbarlangok a Velencei-hegységben – kézirat a Vulkánszpeleológiai Kollektíva Évkönyvében  az MKBT és a BI adattárában, Budapest p. 121-140

vissza a nyitó laphoz return to the Homepage