A Budai - hegység  nemkarsztos barlangjainak listája a barlangnevek alfabetikus sorrendjében
Alphabetic List of 
the Non-karstic Cave Names in the Budai Mountains

                                              a z áttekintő térképhez                                                                    az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                                            to the index map                                                                              to the tables of the index map pages   
                                        
                  kattinson a kiválasztott barlang részletes térképének lapszámára:       1     2      3     4    5  
                  click  on the index map page of the selected  cave:
                                                     


                                                                                   * a részletes térkép lapszáma a területi áttekintő térképen                                                                            * the page number of thedetailed map on the regional index map

                       Fényképek Photographs                Barlangtérképek   Cave Surveys             Leírás Description                   vissza a nyitó térképhez   return to the Start Map