A Budai - hegység nemkarsztos barlangjai
Non - karstic Caves of the Budai Mountains

 
        A barlangtérképek listája
( a barlang bejáratát feltüntető  térkép lapszámával)
        List of the Cave
Surveys(with the Page Number of the Map showing  the Cave Entrance)

 
                     az áttekintő térképhez                      a barlangnevek alfabetikus  listájához                     az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                                      to the index map                                to the alphabetic list of cave names                           to the tables of the index map   
 

vissza a nyitó térképhez   return to the Start Map