A Bakony  nemkarsztos   barlangjainak listája a barlangnevek alfabetikus sorrendjében
Alphabetic List of 
the Non-karstic Cave Names in the Bakony Mountains

                                        az áttekintő térképhez                                                             az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                                                               to the index map                                                                  to the tables of the index map   

               kattinson a kiválasztott barlang részletes térképének lapszámára:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13  
           click  on the index mappage of the selected  cave:                             
14       15     16     17     18     19     20     21     22     23     24
                                                                  
                                                                                                                                   * a részletes térkép lapszáma a területi áttekintő térképen                
                                                                                                                                   * the page number of the detailed map on the regional index map


               Fényképek   Photographs                 Barlangtérképek    Cave Surveys       Leírás   Description                      vissza    a nyitó térképhez      return to the Start Map