az áttekintőtérképhez         a barlangnevek alfabetikus listájához                az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz

A  Medves – Ajnácskői-hegység barlangjai

A Medves–Ajnácskői-hegység az Északi-középhegység tagja. Nagyobbik, kb. 300 km2-es része Szlovákiában – kisebb kb. 100 km2-es része Magyarországon van. A magyar rész az 5223-as és az 5230-as barlangkataszteri egység egy-egy részét foglalja magába. A homokos, kavicsos hullámosra tarolt mediterrán felszínbe két andezitlakkolit hatolt és később (a pliocén, pleisztocén határán) a felszínre is mintegy száz kitörési centrumból főleg bazaltláva ömlött. A kisebb és nagyobb bazaltfelszínek között mély eróziós völgyek képződtek.

Az egész hegységben 96 természetes barlangot és 8 barlangnak mondott mesterséges üreget ismerünk. A magyarországi részen 37, a szlovák részen 59 barlangról tudunk. A ma létező barlangok legtöbbje bazaltban és egy esetben homokkőben van. Egy barlang volt andezitben (a salgótarjáni Farkas-lyuk), de azt már egy kőbánya lefejtette, egy barlang ismert riolittufában a nyolc mesterséges üreget homokkőbe, bazaltba és bazalttufába vájták.

A Medves–Ajnácskői-hegységben több szingenetikusan képződött barlangot ismerünk. Gőzrobbanással keletkezett az Ebeczkého jaskyňa (Ebeczky-barlang) és a Kis-kői-bazaltbarlang. Fumarola barlang a Studna na Ragáči (Ragácsi-kürtő) és a Baglyas-kői-bazaltüreg. Posztgenetikus barlangok közül bőven akadnak tektonikus elmozdulás által létrejött hasadékbarlangok, mint a kőzetperemmel párhuzamos Ládova trhlina (Jeges-hasadékbarlang), a Nyáryho jaskyňa (Nyáry-barlang), vagy a kőzetperemre merőleges Dolna jaskyňa v Zabode (Zabodai-alsó-barlang). Sok tektonikus barlang túlfejlődött, vagyis számos repedés mentén esett szét, így erősen hasonlítanak a tömbközi álbarlangokra, ilyen a Skautská jaskyňa (Cserkész-barlang), vagy a Hviezdicová jaskyňa (Csillag-barlang). Aztán persze vannak valódi álbarlangok a legurult kőtömbök között, mint a Labirintová jaskyňa (Labirintus-barlang),a Zapadna sut’ova (Nyugati-görgetegbarlang). Különös genotípust képviselnek a konzekvenciabarlangok, melyek a szilvás kőiszénbánya beomlása után a fölöttelévő bazaltban keletkeztek, ilyen a Szilvás-kői-barlang, vagya Pók-lyuk.

A Medves–Ajnácskői-hegységben nemcsak sok, hanem viszonylag nagy barlangok vannak. 31 barlang mérete haladja meg a 10 métert, sőt 11 bazaltbarlang még 30 méternél is hosszabb – ezek a:

1.

Stl’pova jasky ňa

Stará Basta

183 m

2.

Labirintová jasky ňa

Stará Basta

151,3 m

3.

Črepová jasky ňa

Stará Basta

81,3 m

4.

Szilvás-k ői- barlang

Rónabánya

68 m

5.

Šurický úkryt

Stará Basta

58,5 m

6.

Skautská jasky ňa

Stará Basta

53 m

7.

Sárkánytorok- barlang

Rónabánya

50,5 m

8.

Ládova trhlina

Stará Basta

46,5 m

9.

Kis-kői-bazaltbarlang

Szilaspogony

39,6 m

10.

Pók-lyuk

Rónabánya

45 m

11.

Severná priepast’

Šurice

38 m

A hegység legtöbb barlangja, 44 darab Stará Basta határában levő Pohánsky hrad (Pogányvár) fennsíkjának peremén található, aztán 31 barlang van a rónabányai Szilvás-kőn. A természetes barlangok együttes hossza 1440 m (és ebből 1010 m-t szlovák részen találtunk).

 

  vissza  a nyitó térképhez