A Tokaj-Eperjesi - hegylánc barlangjainak listája a barlangnevek alfabetikus sorrendjében
Alphabetic List of 
the CaveNames in th
e Tokaj-Eperjesi Mountain Chain

                              az áttekintő térképhez                                                                              azáttekintő  térkép  lapjainak táblázataihoz
                                 to the index map                                                                                          to the tables of the index map pages

               kattinson a kiválasztott barlang részletestérképéneklapszámára:      1     2     3     4     5      6     7    8    9     10     11     12     13
               click  on the indexmap page of the selected  cave:      14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27

                                                                                                        28      29     30     31     32     33     34     35    36     37     38     39     40

    
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       * a részletes térkép lapszámaa a területi  áttkintő térképen          * the page number of  the detailed map on the regionalindex map

** nem alkalmazható                                                                       ** not applicable   

  Fényképek Photographs                 Barlangtérképek      Cave Surveys            Leírás   Description
                  vissza  a nyitótérképhez   return to the Start Map