A Soproni - hegység  nemkarsztos barlangjainak listája a barlangnevek alfabetikus sorrendjében
Alphabetic List of 
the Non-karstic Cave Names in the Soproni Mountains
Die alfabetische Reihenfolge der Namen der Nichtkarsthöhlen im Ödenburger Gebirge

                        az áttekintő térképhez                                                                                      az áttekintő térkép lapjainak táblázataihoz                                                     to the index map                                                                                           to the tables of the index map   

                       kattinson a kiválasztott barlang részletestérképének lapszámára:     1     2      3     4       
                       click  on theindex map page of the selected  cave:           
                                             


                     
                                                                                                   * a részletes térkép lapszáma a területi áttekintő térképen
                                                                                                            * the page numberof the detailed map on the regional index map
                                                                                                                  * die Nummer der detaillierten Karte auf der regionalenÜbersichtskarte

     

                        Fényképek   Photographs      Barlangtérképek  Cave Surveys       Leírás   Description
  vissza a nyitó térképhez return to the Start Map